Jaaroverzicht 2023

Beste lezer,

We leven in een tijd van grote veranderingen. Het zijn veranderingen die we voelen in ons dagelijkse leven en niet altijd op een positieve manier. Wij hebben de voorbije jaren ambitieuze doelstellingen en actieplannen geformuleerd om die problemen het hoofd te bieden. En u als Limburger stelt ons terecht de vraag wat dat dan concreet oplevert.

Met de jaaroverzichten van het Provinciaal Natuurcentrum en zes partners-vzw’s waarin de provincie Limburg investeert, proberen wij u daar een antwoord op te geven. Wij beseffen immers dat u een noodzakelijke schakel bent in het behalen van onze natuur- en klimaatdoelen. En uw vertrouwen in onze aanpak kan u hopelijk verleiden om er mee uw schouders onder te (blijven) zetten.

Met dank aan alle partners en hun medewerkers voor hun gedrevenheid en inzet, en ook aan u!!

Klik hieronder op de logo's van de partners om naar het jaarverslag te gaan.

Bert Lambrechts

gedeputeerde van Milieu en Klimaat
voorzitter van de vzw's

 

 

Privacybeleid